Türk vergi sistemi açıköğretim dersi soru ve cevapları

2009-01-05 20:38:00
1-2-3
...1-2-3

1-) Sürekli olarak yapılan faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır? A) Net artış teorisi B) Kaynak teorisi C) Bölüşüm teorisi D) Ayrım teorisi E) Tüketim teorisi 2-) İkametgâhı Türkiye’de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye’de altı aydan az kalan yabancı uyrukluların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Vergi sorumlusu B) Daimi temsilci C) Dar mükellef D) Tam mükellef E) İradi temsilci 3-) Vergi alacağının doğması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Verginin tarh edilmesi B) Verginin tahakkuk ettirilmesi C) Verginin tahsil aşamasına gelmesi D) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi E) Tarih ve tebliğ edilen verginin mükellef tarafından yargı organlarına götürülmesi 4-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç sayılmaz? A) Müteahhitler B) Emlak komisyoncuları C) Coberler D) Taşeronlar E) Gümrük komisyoncuları 5-) Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketin ortaklarının geliri aşağıdakilerden hangisine göre kazanç sayılır? A) Zirai kazanç B) Ticari kazanç C) Serbest meslek kazancı D) Menkul sermaye iradı E) Gayrimenkul sermaye iradı 6-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç sayılmaz? A) Arıcılık B) Yarıcılık C) Seracılık D) Çiçekçilik E) Balıkçılık 7-) Gayrimenkul sermaye iradında hangi tür kira gelirlerine götürü gider esası uygulanmaz? A) Mesken kira gelirine B) Arsa kira gelirine C) İşyeri kira gelirine D) Hakların kira gelirine E) Arazinin kira gelirine 8-) Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur hakkı aşağıdakilerden hangisine göre gelir sayılır? A) Ticari kazanç B) Serbest meslek kazancı C) Ücret D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Diğer kazanç ve irat 9-) Muhtasar beyanname ne zaman verilir? A) Ertesi ayın 20’si akşam... Devamı

Ödev Ödev