Açıköğretim 3. sınıf Türk vergi sistemi dersi önemli notları

2009-01-05 21:13:00
1-2-3
...1-2-3

1. sürekli faeliyet sonucunda elde edilen gelir- kaynak teorisi2. sürekli olmayan işler sonucunda elde edilen gelir- net artış teorisi 3. dar mükellef mülki tam mükellef şahsilik geçerli4.tahakkuk-ticarı kazanç , zirai kazanç, menkul sermaye iradı 5.tahsil- serbest meslek kazancı,ücretler g.m.sermaye iradı, diğer kazançlar6. sermaye ve teşebbüs faktörü- ticari, zirai. serbest meslek kazancı elde edilir7 .şahıs şirket ortakları- kollektif şirket ortakları. adi komandit şirket ortakları8.sermaye şirketi ortakları- anonim şirket ortakları, limidet şirket ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortakları9.adi şirket ortakları var. tüzel kişiliği yok. adi şirket ortakları ticari kazanç kabul edilir gelir vergisine tabi tutulur. zirai faaliyete kazancı ona göre vergilendirilir.10.kollektif şirket ortakları- gelir vergisi mükellefidir. kazancı ticari kazançtır şirketleri gelir ve kurumlar vergisi ödemez11.adi komandit şirketlerde komandite ortağın geliri ticari kazanç, komandite ortağın geliri menkul sermaye iradı. gelirleri ticari kazanç gelir ve kurumlar vergisi ödemezler12.anonim şirketlerde kurumlar vergisi mükellefi ortakların payları menkul sermaye iradı 13.sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-komandite ortagın üzerinden kurumlar vergisi ödenir. komanditer ortağın payı menkul sermaye iradı, komandite ortagın payı ticari kazanç.14.zirai faaliyetle ugraşsabile geliri ticari kazanç olan adi komandit şirk. komandite ortağı15.kollektif şirket ortaklarının kazancı ne olursa olsun ticari kazanç sayılır16. gerçek aktiften borç çıkarılınca –özsermaye bulunur 30--(5+1+2) =22 17. vergi bilançosu hazırlanırken sermaye dikkate alınmaz18. adi komandit şirketin komanditer ortağı ve adi şirket ortakları basit usulde vergilendirilir 19. ... Devamı

Ödev Ödev