PASCAL DERS NOTLARI 2

2010-10-12 11:56:00
1-2-3
...1-2-3

PASCAL DERS NOTLARI 2 Pascal'da yazılabilecek en küçük program aşağıdaki gibidir. Begin End. Yukarıda gösterilen küçük program parçasından da anlaşılacağı gibi pascalda bir program begin ile başlar end. ile sona erer. Pascal'da bir program yapısını biraz daha genişletecek olursak; Program programadı; Tanımlamalar Procedure ve functionlar Daha açık anlatımıyla; Program programadı; Uses unitler type Özel veri tipleri Const Sabitler Label etiketler var değişken veya değişkenler begin end. *Yukarıda kullanılan tanımlamlarda koyu harf ile yazılan kelimeler komutları ifade etmektedir. Program komutu; yazdığınız programa bir isim vermek için kullanılır. Fakat bu görülen satır kullanılmak zorunda değildir. Bu komut kullanıldığı zaman dikkat edilmesi gereken husus şudur. Programa verdiğiniz isim boşluk karakteri içermemelidir. Şayet verdiğiniz isim iki kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasında _ karakteri kullanılmalıdır. Örneğin; Program ilk_programım Unit komutu; bu komut pascal'ın unit'lerini veya kendi yazdığınız unitleri kullanmak içindir. Unit birden fazla procedure veya functiondan oluşan bir program parçasıdır. İleride procedure veya fonksiyon kavramı açıklandığında unit kavramı da daha iyi anlaşılacaktır. Ama bu noktada şunun bilinmesinde fayda vardır: İleride de görüleceği üzere pascal'da kullanılacak olan komutların çoğu unit'ler içerisinde bulunan birer procedure veya fonksiyondur. Type komutu; özel veri tipleri tanımlamak için kullanılır. Const komutu; sabit tanımlamak için kullanılır. Label komutu; etiket tanımlamak için kullanılır. Var komutu; istenen tiplerde değişken tanımlamak için kullanılır. Yukarıda belirtilen program yapısında bulunan sıra sabittir. Fakat, bir programın i&... Devamı

Ödev Ödev