PASCAL DERS NOTLARI

2010-10-12 11:57:00
1-2-3
...1-2-3

PASCAL DERS NOTLARI II: SABİTLER, DEĞİŞKENLER VE OPERATÖRLER A- Sabitler (Const) B- Değişkenler (Var) 1- Değişken isimleri (Identifier names) 2- Değişken tipleri a) Standart değişken tipleri 1) Tamsayı değişken tipleri aa) Byte ab) Short ac) Integer ad) Longint 2) Gerçek (Real) değişken tipi 3) Karakter (Character) değişken tipi 4) String değişken tipi 5) Mantık (Boolean) değişken tipi 6) Boolean değişken tipi Pascalın tarihçesi PASCAL Programlama dili 1968 yılında Niklaus Wirth tarafından Zürih ETH'de (Eindgenossische Technische Hocshule) konuşma diline yakın, öğrenilmesi kolay bunun yanında etkin ve güvenilir bir programlama dili olarak geliştirildi. ALGOL 60 programlama dilinde bulunan yapısal programlama tekniğini de bünyesine katarak zamanının yaygın olarak kullanılan FORTRAN ve COBOL dilleri karşısında önemli bir üstünlük sağlama başarısını gösterdi. Basit ve anlaşılır bir kodlama ve kontrol yapısına sahip olan PASCAL aynı zamanda prosedür, fonksiyon tanımlama ve dinamik veri yönetimi gibi önemli özelliklere sahip. Pascalın uluslararası alanda kazandığı başarının artması ve değişik bilgisayar sistemleri için değişik türevlerinin yazılması zamanla bazı sıkıntılara yol açamaya başladı bunu üzerine 1980 yılında PASCAL Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO) tarafından standartlaştırıldı. (Jensen ve Wirth'in raporu esas olarak hazırlanan Standart PASCAL'ın tanımı ISO'nun DP7185 nolu belgesinde bulunmaktadır). Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI)'de kısa bir süre sonra buna benzer bir standardı kabul etti. o Pascal programlama dilini seçmeniz için bir çok neden var işte bazıları : 1. Komutlarındaki sadelik, 2. Hızlı bir derleyici, 3. Direk assembly kullanımı, 4. Turbo Vision arabirimi sayesinde, editor, file manager hazırlanabilmesi ve mouse desteği verilebilmesi, 5. Muh... Devamı

Ödev Ödev