Güney Anadolu (Akdeniz) Platoları

2010-12-01 16:52:00

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwFzJIpmsTtH4574RvmaWvN51ns0axMSw2A7NLvdGAjQABZOQ&t=1&usg=__1Lv41b8lvXnXskNb9AhM8GHRRUE=

Güney Anadolu`nun en  önemli platosu Taşeli platosudur. Toros Dağlarının orta bölümünde yer  alan bu plato, karstik etkilerle oluşmuştur. Yüksekliği 2000m yi bulan  Taşeli Platosu kalkerli kayalardan oluştuğu için yüzeyinde çok sayıda  erime çukurları bulunur. Bu platoda yüzeyde su bulmak güçtür, çünkü  yağmur suları kalkerlerin çatlaklarından kırmızı renkli killi topraklar  (Terra Rossa) birikmiştir. Bu özelliğe taş çöllerini anımsattığından  Taşeli platosu denmiştir. Plato, Ermenek ve Göksu ırmaklarıyla  parçalanmıştır.

 Taşeli Platosunda sürekli yerleşmeler yoktur: Taşeli  platosunun belirtilen özelliklerine göre değerlendirilmesi yapıldığında  bu platoda neden yerleşmenin olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Plato  kırsal yaşam bakımından daimi yerleşme sınırları dışında kalmaktadır.  Kır yerleşmeleri su kaynaklarına bağlı olarak kenar yamaçlarda yer  almıştır. Bu alanda temel uğraş hayvancılıktır. Kışı köylerde geçiren
  insanlar ilk baharda plato üzerinde karların erimeye ve otsu örtüsünün  gelişmeye başladığı tarihte platoya tırmanırlar. Platoya ulaşan sürüler  daha çok dolinlerin tabanında gelişmiş ot ve dikenlerle beslenirler. Bu  kısıtlı olanaklara karşılık en büyük güçlük hayvanların su  gereksiniminin sağlanmasıdır. Yer yer sulu çukurlar ve ilkel sarnıçlar  bu problemi kısmen çözümler. Ancak su azlığı , ot örtüsünün yetersizliği  arazinin engebeliliği, kaya yüzeylerinin lapyalar yüzünden çok pürüzlü  olması gibi nedenlerle plato üzerinde keçiden başka hayvan yetiştirmek  mümkün olmaz.
 Plato son bahara dek süren yayvancılık bu mevsimde  sislerin ve soğukların bastırması ile sona erer, plato adeta kış  uykusuna çekilir.
 Teke platosu da karstik oluşumlu diğer platodur. Nüfuslanma az ve tarım geridir. Üzerinde çok sayıda erime çukuru bulunur.
COĞRAFYA DERSİ

100
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev